CRP LOGO

REWIDENT

CENTRUM RACHUNKOWO-PODATKOWE

Barbara Włodarczak
CRP LOGO

REWIDENT

CENTRUM RACHUNKOWO-PODATKOWE

Barbara Włodarczak
CRP LOGO

REWIDENT

CENTRUM RACHUNKOWO-PODATKOWE

Barbara Włodarczak
Barbara Włodarczak

FIRMA

CRP REWIDENT jest firmą audytorską założoną w 2009r. przez biegłego rewidenta Barbarę Włodarczak. Wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3498.


WŁAŚCICIEL

Właścicielem firmy jest Barbara Włodarczak - biegła rewident wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 11025. Barbara Włodarczak jest także członkiem Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział okręgowy w Gorzowie Wlkp. oraz wieloletnim wykładowcą z zakresu rachunkowości, podatkowej księgi przychodów i rozchodów i podatku VAT na kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Oferta

Naszym klientom oferujemy elastyczne warunki współpracy dostosowane do potrzeb każdego klienta.

Swoje usługi świadczymy w siedzibie naszego biura lub w siedzibie klienta, a także telefonicznie lub mailowo.

Wysokość cen naszych usług ustalana jest indywidualnie, z uwzględnieniem zakresu świadczonych usług, specyfiki prowadzonej działalności, a w przypadku obsługi księgowej także ilości dokumentacji podlegającej ujęciu w księgach rachunkowych lub innych ewidencjach wymaganych przepisami prawa.

Zapewniamy rzetelne i profesjonalne świadczenie usług w oparciu o przepisy prawa i najlepszą wiedzę naszych , pracowników kierując się w naszej pracy etyką zawodową.

Wszystkie usługi wykonywane są przez biegłego rewidenta lub pod jego bezpośrednim nadzorem.

Kompleksowe usługi księgowe

W ramach usług księgowo-rachunkowych oferujemy:


prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, obejmujące:

 • księgi handlowe;
 • księgę przychodów i rozchodów;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową;
 • kadry, płace, ZUS;
 • pomocy przy rejestracji działalności, a także jej likwidacji i zawieszeniu.

Usługi biegłego rewidenta

Jako firma audytorska świadczymy usługi biegłego rewidenta obejmujące:

 • badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych;
 • przeglądy sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych;
 • badanie planów przekształcenia zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych;
 • inne wyżej nie wymienione zgodne z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
 • podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Dokumentacja cen transferowych

W zakresie naszych podstawowych usług jest sporządzanie dokumentacji cen transferowych spełniającej wymogi art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji dla podmiotów gospodarczych działających w różnych dziedzinach gospodarki.


Przykładowe typy transakcji objęte naszą dokumentacją to:

 • usługi transportowe;
 • usługi najmu;
 • usługi budowlane;
 • usługi produkcyjne;
 • sprzedaż usług na materiale powierzonym;
 • sprzedaż wyposażenia i środków trwałych (samochodów, maszyn i urządzeń, nieruchomości);
 • sprzedaż materiałów;
 • refakturowanie itp.

Pozostałe usługi rachunkowo-podatkowe

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje także:

 • doradztwo podatkowe;
 • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych z dziedziny podatków i rachunkowości;
 • opracowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowej;
 • opracowywanie Zakładowego Planu Kont dostosowanego do specyfiki działalności jednostki gospodarczej, w tym ZPK w celu prawidłowego rozliczenia projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej;
 • pomoc przy organizacji rachunkowości jednostek gospodarczych, w tym związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

Najwyższy poziom świadczonych przez nas usług
potwierdzają uzyskane certyfikaty i uprawnienia

Certyfikat badań sprawozdań

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;

Certyfika Biegłych Rewidentów

Wpis na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;

Certyfikat dyplomowanego księgowego

Certyfikat dyplomowanego księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Certyfikat księgowy Ministra Finansów

Certyfikat księgowy Ministra Finansów Nr 1796/2003 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla Barbary Włodarczak.

Certyfikat księgowy Ministra Finansów

Certyfikat księgowy Ministra Finansów Nr 35667/2009 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla Iwony Ingielewicz.

Certyfikat Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej

Certyfikat Międzynarodowe Standardy Badania w Praktyce

Międzynarodowe Standardy
Badania w Praktyce

Jubileusz 31-lecia Oddziału

Jubileusz
31-lecia Oddziału

Certyfikat uczestnictwa w konferencji naukowej

Certyfikat uczestnictwa
w konferencji naukowej

Sygnatariusz Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości

Sygnatariusz
Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości

Certyfikat CIT, PIT i VAT

Certyfikat
CIT, PIT i VAT